Podmínky používání & DMCA

Evropská práva

Prohlášení:

Všechny filmy nejsou na našich serverech. Naše stránky pouze odkazují na stránky a servery 3tích stran. sledujemefilmy.cz je v souladu se zákony EU, ČR, SR a DMCA.

Je Vaše dílo chráněné Vaším autorským právem a neumístili jste ho na tuto odkazovanou stránku? Sdělte nám prosím, tuto informaci prostřednictvím našeho e – mailu jedině v případě, že nechcete, abychom na toto video nadále odkazovaly.

Náležitosti v souladu s právními předpisy EU, ČR, SR a DMCA

Podání oznámení podle zákona DMCA – odebírání odkazu chráněného autorskými právy, pro držitele autorských práv. sledujemefilmy.cz respektuje duševní vlastnictví autorů na odkazovaných videích. Pokud se domníváte, že vaše dílo, chráněné autorskými právy, bylo zkopírováno a je přístupné na webové stránce, na kterou odkazujeme, což představuje porušení autorských práv, nahlaste nám toto domnělé porušení Vašich autorských práv.

Poskytnete nám náležité informace:

1.    Úplný popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, kterého se porušení, podle vašeho tvrzení týká
2.    Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví
3.    Popis, kde se na webové stránce sledujemefilmy.cz nachází odkaz, kterého se, podle vašeho tvrzení porušení týká
4.    Vaše jméno, adresu, telefonní číslo emailovou adresu (slouží pouze pro kontaktování z naší strany pro bližší informace a odpovědi na Váš zaslaný podnět)

5.   Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho agentem, či zákonem. Prohlášení podepsané Vámi provedené s vědomím trestné postihnutelnosti za křivopřísežnictví, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví, nebo jste pověřeni jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví.

6.    Na Váš podnět bude odpovězeno do 3 pracovních dnů .

sledujemefilmy.cz má právo, nikoli však zodpovědnost, monitorovat nebo odstraňovat obsah Webové stránky, který je poskytován ostatními. Ačkoli některé komunity a jiné oblasti mohou být monitorovány z důvodu relevantnosti, nemáme povinnost kontrolovat jakýkoli obsah, a nejsme zodpovědní za umisťování takového obsahu. Vyhrazujeme si právo odmítnout umístění, upravovat poskytnutý obsah, a odstraňovat obsah z jakéhokoli důvodu.

Provozovatel webstránky nenese odpovědnost za porušení autorského práva , z důvodu, že žádné video se nenachází na jeho serveru a nemá možnost si ověřit dodržování autorského práva ze strany jiných provozovatelů webstránek , kteří tato díla zpřístupňují .

Vložené odkazy, jako takové mají pouze informační charakter . Web slouží pouze pro české občany . Sama OSA prohlásila, že sdílení v Česku je povoleno! Každé jedno dílo se dá nahlásit jako nelegální podle zákona DMCA , jsme povinni toto dílo v co nejkratším čase z webu odstranit. Pokud chcete nahlásit DMCA musíte se platně prokázat jako majitel díla. S každým budeme ochotně spolupracovat.

DMCA oznámení, pište pouze na tuto emailovou adresu: [email protected].

 

 

 
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace